Het alfabet - I1

Correct alfabetisch rangschikken!
© Guy Van Lysebetten