Het alfabet - G1

Correct alfabetisch rangschikken!
© Guy Van Lysebetten