Het alfabet - F1

Correct alfabetisch rangschikken!
© Guy Van Lysebetten