Het alfabet - D2

Correct alfabetisch rangschikken!
© Guy Van Lysebetten