Unité 34: Les jours de la semaine (vertaal)

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

vrijdag =
dinsdg =
zondag =
donderdag =
maandag =
zaterdag =
woensdag =