Unité 33: het werkwoord ATTENDRE (in volgorde)

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

j' nous
tu vous
il ils
elle elles