Unité 30: De rangtelwoorden - Nederlands / Frans (2)

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

elfde =
twaalfde =
dertiende =
veertiende =
vijftiende =
zestiende =
zeventiende =
achttiende =
negentiende =
twintigste =