Unité 30: De rangtelwoorden - Nederlands / Frans (1)

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

eerste (m) =
eerste (v) =
tweede =
derde =
vierde =
vijfde =
zesde =
zevende =
achtste =
negende =
tiende =