Unité 30: De rangtelwoorden (deel 1)

Schik juist bij elkaar!

© Guy Van Lysebetten

Versleep de rangtelwoorden aan de rechterkant naar de juiste plaats aan de linkerkant.
Als je klaar bent, klik dan op de knop 'Antwoorden controleren'.