Unité 30: Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

un coin =
un mot =
On dit cela comment? = Hoe zegt men ?
Excusez-moi. = .
passer =
prendre =
apprendre =
comprendre =
à gauche =
à droite =
tout droit =
au coin de = hoek van