Unité 26: Nederlands naar Frans

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

een vriend =
een vriendin =
een bank (voor geld) =
een les =
laten vallen =
met een vriend spreken =
een bril nodig hebben =
Ik heb een pen nodig. = .
rustig =
goed (m) =
goed (v) =