Unité 25: Nederlands naar Frans

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

een fout =
een bladzijde =
verdergaan =
sluiten =
openen =
slapen =
vertrekken =
buitengaan =
tenslotte =
niets =
Ik heb niets. = .
op bladzijde 13 = page 13