Unité 25: Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

une faute =
une page =
continuer =
fermer =
ouvrir =
dormir =
partir =
sortir =
enfin =
ne ... rien =
Je n'ai rien. = .
à la page 13 = bladzijde 13