Unité 23: Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

une date =
un mois =
une semaine =
un devoir =
une entrée =
la mer =
une phrase =
Il arrive bientôt. = Hij komt aan.
Ça va être formidable. = gaat geweldig zijn.
C'est peut-être vrai. = Het is waar.
Tu ne joues plus? = Speel je ?
le mois de septembre =
pendant le voyage = de reis
(Heist)-sur-Mer = (Heist)--Zee