Unité 22: Nederlands naar Frans

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

een bloem =
een idee =
een muur =
een beetje =
een zitkamer =
Kijk dan daar! = Regarde là!
Hij zegt weinig. = Il parle .
Ik heb iets. = J'ai .
zeggen =
ik zeg =
jij zegt =
hij zegt =
zoeken =
vragen aan Ria = à Ria
binnenkomen =
denken aan Joris = à Joris
blijven =
vallen =
bang zijn =
naast de kerk = l'église
tegen de muur = le mur