Unité 21: Nederlands naar Frans

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

bagage =
een weg =
een tas =
een koffer =
schrijven =
tonen aan Luc = à Luc
vergeten =
Frans spreken = français
vinden =
klaar (m) =
klaar (v) =
Wel, waar ben je? = , tu es où?
Er liggen overal tassen. = Il y a des sacs .
wanneer? = ?
als ik mag / kan = peux
als hij mag / kan = peut
tussen 4 en 5 = 4 et 5
vergeten te vertellen =