Révision 34 - 39

Kruiswoordraadsel: vertaal van Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Klik op een getal voor de omschrijving.
Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop 'Antwoorden controleren'.

  1       2          
3                 
4                5   
               
   6              
          7       
  8    9             
         10        
               
    11             
               
               
    12             
               
  13               

Horizontaal

1. Noël =
4. un facteur = een
6. l'hiver = de
8. un appareil = een
10. Luc chante mal. = Luc zingt ...
11. des vacances =
12. porter =
13. assez difficile = ... moeilijk

Verticaal

2. emporter =
3. une cour = een
5. un légume = een
7. un bruit = een
8. un gâteau = een
9. simple =