Révision 34 - 39

Kruiswoordraadsel: vertaal van Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Klik op een getal voor de omschrijving.
Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop 'Antwoorden controleren'.

  1               
2         3     4       
               
  5   6         7    8    9   
         10        
       11          
      12           
13   14                
           15    16    
17            18       
      19           
 20                
         21        
22                 
        23         

Horizontaal

2. une route = een
3. envoyer =
5. rouler =
7. la chance = het
12. grave =
13. l'été = de
15. plein =
17. la vie = het
19. quitter =
20. un bateau = een
21. buiten =
22. le vent = de
23. l'automne = de

Verticaal

1. une année = een
2. un meilleur moment = een ... moment
3. le soleil = de
4. une journée = een
6. une glace = een
8. vide =
9. une couleur = een
10. la meilleure route = de ... weg
11. tourner =
14. un moment = een
16. le printemps = de
18. la nature = de