Révision 29 - 32

Kruiswoordraadsel: vertaal van Nederlands naar Frans

© Guy Van Lysebetten

Klik op een getal voor de omschrijving.
Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop 'Antwoorden controleren'.

1     2       3        4   
               
5        6      7       
8                 
       9          
  10    11             
            12     
  13      14           
 15          16        
17       18            
    19             
               
20            21       
       22          
  23               

Horizontaal

1. de ham = le
3. de laatste trein = le ... train
6. het vlees = la
8. een glas = un
9. brengen =
10. sinds =
14. de wijn = le
15. een hoek = un
19. een fles = une
20. een mes = un
22. moeten =
23. roepen =

Verticaal

2. de boter = le
4. terug naar huis gaan =
5. een vliegtuig = un
7. rechts = à ...
9. een bord = une
11. een brood = un
12. leren =
13. dorst hebben = avoir ...
16. een keer = une
17. links = à ...
18. de soep = le
21. een woord = un