Révision 25 - 28

Kruiswoordraadsel: vertaal van Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Klik op een getal voor de omschrijving.
Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop 'Antwoorden controleren'.

 1                
    2             
               
         3        
 4                
               
            5    6   
7    8    9             
          10       
        11         
12                 
               
  13         14        
               
  15               

Horizontaal

2. partir =
3. une lettre = een
4. une page = een
9. donner =
11. une nuit = een
12. une amie = een
13. un village = een
14. travailler =
15. un médicament = een

Verticaal

1. un ballon = een
2. continuer =
3. une montagne = een
5. une faute = een
6. fermer =
7. combien =
8. un après-midi = een
10. un matin = een