Révision 25 - 28

Kruiswoordraadsel: vertaal van Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Klik op een getal voor de omschrijving.
Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop 'Antwoorden controleren'.

  1          2     3    
 4      5      6        
7          8         
9                 
     10    11      12      
               
   13      14       15     
 16                
        17         
18                 
       19          
20    21           22     23   
           24      
  25               
       26          

Horizontaal

2. c'est vrai = dat is
4. une carte = een
8. tranquille =
9. ouvrir =
10. un sport = een
12. un pays = een
14. des gens =
16. un marché = een
17. tomber =
18. parler =
19. une banque = een
20. un champ = een
24. une langue = een
25. dormir =
26. un soir = een

Verticaal

1. laisser tomber = ... vallen
3. il pleut = het
5. enfin =
6. sortir =
7. bon(ne) =
11. un oncle = een
13. un ami = een
15. ne ... rien =
19. presque =
20. beaucoup =
21. une leçon = een
22. une ville = een
23. chaque =