Révision 21 - 24

Kruiswoordraadsel: vertaal van Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Klik op een getal voor de omschrijving.
Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop 'Antwoorden controleren'.

 1      2     3     4      
    5             
               
       6         7   
 8                
               
       9          
               
 10        11       12     
13                 
14           15        
               
  16               
               
      17           

Horizontaal

5. peut-être =
6. demander =
8. une valise = een
9. partout =
10. une date = een
11. neiger =
14. une sortie = een
15. Il parle peu. = Hij zegt ...
16. une montre = een
17. un devoir = een

Verticaal

1. parler =
2. entrer =
3. écrire =
4. savoir =
7. chercher =
12. quand =
13. entre =