Vijfde leerjaar

EVENTAIL - JUNIOR  Bien sûr
Frans inoefenen voor het 5de leerjaar

VERTALINGEN:                    OM OEFENINGEN TE MAKEN - KLIK HIER

Unité 1: Frans - Nederlands

Unité 2: Frans - Nederlands

Unité 2: vervoeging être (F-N) - 1° deel

Unité 3: Frans - Nederlands

Unité 4: Frans - Nederlands

Révision 1 - 4: kruiswoordraadsel Fr.-Ned.

Unité 5: Frans - Nederlands

Unité 6: Frans - Nederlands

Unité 6: tellen tot 12 (F-N) - invuloefening

Unité 6: tellen tot 12 (F-N) - sleepoefening

Unité 7: Frans - Nederlands

Unité 7: vervoeging être (F-N) - invuloefening

Unité 7: vervoeging être (F-N) - sleepoefening

Unité 8: Frans - Nederlands

Révision 5 - 8: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Révision 5 - 8: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Unité 9: Frans - Nederlands

Unité 10: Frans - Nederlands

Unité 10: vervoeging avoir (F-N) - invuloefening

Unité 10: vervoeging avoir (F-N) - sleepoefening

Unité 11: Frans - Nederlands

Unité 12: Frans - Nederlands

Unité 12: vervoeging ww. op -ER (in volgorde)

Révision 9 - 12: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Révision 9 - 12: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Unité 13: Frans - Nederlands

Unité 14: Frans - Nederlands

Unité 15: Frans - Nederlands

Unité 16: Frans - Nederlands

Unité 16: vervoeging aller (in volgorde)

Révision 13 - 16: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Révision 13 - 16: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Unité 17: Frans - Nederlands

Unité 18: Frans - Nederlands

Unité 18: vervoeging faire (in volgorde)

Unité 19: Frans - Nederlands

Unité 20: Frans - Nederlands

Unité 20: vervoeging pouvoir (in volgorde)

Révision 17 - 20: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Révision 17 - 20: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Unité 1: Nederlands - Frans

Unité 2: Nederlands - Frans

Unité 2: vervoeging être (N-F) - 1° deel

Unité 3: Nederlands - Frans

Unité 4: Nederlands - Frans

Révision 1 - 4: kruiswoordraadsel Ned.-Fr.

Unité 5: Nederlands - Frans

Unité 6: Nederlands - Frans

Unité 6: tellen tot 12 (N-F) - invuloefening

Unité 6: tellen tot 12 (N-F) - sleepoefening

Unité 7: Nederlands - Frans

Unité 7: vervoeging être (N-F) - invuloefening

Unité 7: vervoeging être (N-F) - sleepoefening

Unité 8: Nederlands - Frans

Révision 5 - 8: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Révision 5 - 8: kruiswoord 2 Ned.-Fr.

Unité 9: Nederlands - Frans

Unité 10: Nederlands - Frans

Unité 10: vervoeging avoir (N-F) - invuloefening

Unité 10: vervoeging avoir (N-F) - sleepoefening

Unité 11: Nederlands - Frans

Unité 12: Nederlands - Frans

Unité 12: vervoeging ww. op -ER (door elkaar)

Révision 9 - 12: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Révision 9 - 12: kruiswoord 2 Ned.-Fr.

Unité 13: Nederlands - Frans

Unité 14: Nederlands - Frans

Unité 15: Nederlands - Frans

Unité 16: Nederlands - Frans

Unité 16: vervoeging aller (door elkaar)

Révision 13 - 16: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Révision 13 - 16: kruiswoord 2 Ned.-Fr.

Unité 17: Nederlands - Frans

Unité 18: Nederlands - Frans

Unité 18: vervoeging faire (door elkaar)

Unité 19: Nederlands - Frans

Unité 20: Nederlands - Frans

Unité 20: vervoeging pouvoir (door elkaar)

Révision 17 - 20: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Révision 17 - 20: kruiswoord 2 Ned.-Fr.