Unité 8 - oefening G

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Vertaal deze zinnen. Let goed op de schrijfwijze!
1. Het zijn leuke boeken. = .
2. Wat is dat in het Nederlands? = ?
3. Tania en Sophie zijn mooi. = .
4. Alles goed? - Natuurlijk! = ? - !
5. Het zijn grote schriften. = .