Unité 6 - oefening F

Waar staat het bijvoeglijk naamwoord op de juiste plaats?
© Guy Van Lysebetten