Unité 6 - oefening A

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Vertaal en vul in:

1. leerkracht: Mon est super!
2. leerlingen: Dans ma classe, il y a 25 .
3. een computer - een kast: Il y a aussi et .
4. een potlood: Voici rouge.
5. een tafel - stoelen: C'est et six .
6. vijf: Il y a fenêtres.
7. een bord: Ce n'est pas .
8. een deur: C'est bleue.