Unité 5 - oefening A

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Maak correcte zinnen. Schrijf elk woord in een ander vakje.

1. n'est - moderne - chambre - pas - Ma = .
2. une - console - C'est - vieille = .
3. ne - pas - suis - Je - méchant = .
4. jolie - soeur - Ta - très - est = .
5. pas - Ta - nouvelle - n'est - radio = .