Unité 4 - oefening C

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Herschrijf in "vrouwelijke" zinnen:
1. Luc est grand. - Marie .
2. C'est un copain. - C'est .
3. Mon père est formidable. - mère .
4. Il est content. - est .
5. Je suis méchant. - Je .