Unité 4 - oefening A

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Maak correcte zinnen. Schrijf elk woord in een ander vakje.

1. Bon - Salut - anniversaire - Manon = , . !
2. un - cadeau - petit - Voici = .
3. un - C'est - de - CD - Belle Perez = .
4. suis - contente - très - Je = .