Unité 3 - oefening B

(c) Guy Van Lysebetten

Kies telkens de juiste zin zodat op de vraag een passend antwoord volgt.
Als je klaar bent, klik dan op de knop 'Antwoorden controleren'.

Stef est content?
Eline est méchante?
Jolien est petite?
C'est chouette?
Sanne est géniale?
Brent est petit?