Unité 2 - oefening F

(c) Guy Van Lysebetten

Kies telkens de juiste zin zodat je een goede dialoog krijgt.
Als je klaar bent, klik dan op de knop 'Antwoorden controleren'.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.