Unité 2 - oefening C

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Maak correcte zinnen. Schrijf elk woord in een ander vakje.

1. génial - est - Il = .
2. bien - va - ça - Oui - merci = , , .
3. mon - C'est - d'Ostende - copain = .
4. est - super - Elle = .
5. frère - mon - Voici - Rik = .