Unité 20: oefening C

Schik juist bij elkaar!

© Guy Van Lysebetten

Zet het passende antwoord bij elke vraag.
Als je klaar bent, klik dan op de knop 'Antwoorden controleren'.