Unité 17: getallen tot 100

Schik juist bij elkaar!

© Guy Van Lysebetten

Zet de getallen in letters en de getallen in cijfers bij elkaar
Als je klaar bent, klik dan op de knop 'Antwoorden controleren'.