Unité 15: Nederlands naar Frans

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

een uur =
een minuut =
een vertrek =
een aankomst =
een (trein)kaartje = (de train)
een uurrooster =
een HST =
een trein =
een spoor =
een reis =
aankomen =
overstappen =
naar (een foto) kijken = (une photo)
men luistert =
daar gaan we! = !
voor het vertrek =
na een uur =
lde trein naar (Rijsel) = (Lille)
goed =
slechts =
snel =
Hoe laat is het? = ?
Het is 8 uur. = .
Hoe laat? = ?