Unité 14 - oefening F

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Vertaal deze zinnen. Let goed op de schrijfwijze!

1. Mevrouw, hebt u een potlood?
       ?

2. Wij zijn heel rijk.
       .

3. Houdt u van boeken, juffrouw?
       ?

4. Ik heet Jolien.
       .

5. Mevrouw, heet u mevrouw Wakosta?
       ?