Unité 14: Wat is het antwoord op elke vraag?

Schik juist bij elkaar!

© Guy Van Lysebetten

Plaats elk woord bij de juiste prent.
Als je klaar bent, klik dan op de knop 'Antwoorden controleren'.